uitlijningen

Uw wagen zal moeten uitgelijnd worden, wanneer uw banden scheef zijn afgesleten, of indien je de hele tijd tegenstuur moet geven en als je stuur scheef staat op een recht stuk weg. Dit kan uw veiligheid in gevaar brengen omdat dergelijke afgesleten band risico geeft op een klapband.

Oorzaken van een foutieve uitlijning zijn terug te vinden in zogeheten “camber, casting of sporing”: onze specialisten zullen de parallelliteit van uw wielen correct elektronisch herconfigureren. Reeds bij het buitenrijden van een van onze servicecenters zal U de betere wegligging voelen.

Wanneer je op je band(en) een slijtagepatroon vaststelt waarop de ene kant meer afgesleten is dan de andere, dan is de wagen foutief uitgelijnd! Ga DIRECT naar een van onze bandencentra alvorens dit fenomeen aanleiding wordt van een klapband, met alle nare gevolgen vandien …